Vigtigste regler - Bramming Billard Klub

Go to content

Main menu:

Vigtigste regler for keglebillard

1.Det er alene spillerens eget ansvar at kontrollere at alle baller og kegler er på plads inden han foretager et lovligt stød.

2.Et lovligt stød kan kun sættes i gang ved at støde en gang og kun en gang til den røde bal med køen's læderdup.
Stødet er først afsluttet når alle kegler og baller igen ligger helt stille.

3.Hvis en af ballerne inden stødet er afsluttet har været udenfor spillefladen, der udgøres af alt stofbeklædt areal inden for trærammen, skal der dømmes ”sprængt bal”, og den næste spiller skal så starte med udlægsbal.

4.Hvis spilleren kommer til at røre en af ballerne på anden måde end ovenfor beskrevet, skal der dømmes fejl og en eventuel flyttet bal, skal efter dommerens skøn placeres der, hvor den lå før fejlen blev begået.

Der er fejl hvis:

køen er i kontakt med rød bal samtidig med at rød bal rammer hvid bal eller bande.(Touche)

2. Spiller ikke berører gulvet idet han støder.

3. Rød bal går i hul.

4. Rød bal vælter en kegle eller rammer en væltet kegle, der derefter vælter en kegle.

5.Rød bal og hvid bal samtidig vælter en kegle.

6. Ikke mindst en af ballerne er i bande hver anden gang, når der laves kegler. Rødt uden kegler tæller som bande.

7. Der laves rødt 3 gange i træk, uden at der vælter kegler.

Fejl og protester.

En fejl skal være konstateret inden næste stød er afgivet, ellers fortsætter spillet, som om fejlen aldrig var begået.

Modspilleren har ret til at protestere til dommeren, såfremt denne mener at spilleren, der er ved bordet har begået en fejl.

Selve spillet.

Et stød må først udføres, når alle baller er i ro og kegler sat på plads.
En spiller har altid ret til at få oplyst af dommeren, om bal har været i bande, og om det var ”første gang rødt”. Er du i tvivl så spørg endelig dommeren.
Rød bal i pres med hvid bal giver spilleren ret til at vælge nyt udlæg.

Ny regel juni 2012

§8 En kegle anses for væltet,hvis den er uden for den afmærkede plet, eller hvis den er så meget ude af balance at den vil vælte, uden at en anden bal eller kegle rører den. Dvs. at den bal, som først rammer keglen, anses for den der vælter keglen. Hvis keglen rammes samtidig af rød og hvid bal, anses keglen for væltet af rød bal. En kegle er også væltet, når den hviler mod bal, dvs. vælter hvis ballen fjernes.

Kan en kegle ikke stå på sin plads på grund af en bal,(der skal være luft imellem bal og kegle), fjernes keglen og sættes først på plads igen, når stødet, der frigør keglens plads er afsluttet.

Bal i hul

Går hvid bal i hul, lægges den på salvopletten modsat der, hvor den anden hvide bal ligger. Er pladsen optaget af rød bal kan spilleren forlange nyt udlæg.
Såfremt den anden hvide bal ligger nøjagtig på midten, skal den hvide bal placeres på salvopletten, modsat hvor den røde bal ligger.

Går rød bal i hul, får næste spiller rød bal i hånd, og skal støde til hvid bal fra området bag salvolinien og til  hvid bal i modsatte ende. Hvis den ene hvid bal ligger nøjagtig på midten, skal den betragtes som den ligger på  modsat side af den anden hvide bal.

Dommer og listeføreren

Keglerejseren er dommer og skal tælle højt og tydeligt, så alle kan følge med i den aktuelle score.

Eventuel utidig indblanding fra udenforstående skal påtales af dommeren.

Dommeren er suveræn enedommer, der selv træffer sine afgørelser.
Men skulle dommeren komme i tvivl f.eks. om der i stødet var rødt, om der var bande i forrige stød eller blot komme i tvivl om den aktuelle score, kan han rådføre sig med listeføreren inden han træffer afgørelsen.

Husk derfor også som listefører at følge godt med i spillet.

Et godt tip til at undgå tvivl, om der i et stød bliver rødt eller samme bal rammes to gange er, at dommeren inden, der stødes konstaterer, om det er prikballen eller den blanke bal, der stødes mod først. Så er det nemt at kontrollere om det er samme bal, der blev ramt igen selv efter rød bal har passeret 5-6 bander eller mere.


 

I øvrigt henvises der til det komplette sæt spilleregler der findes i hvid mappe på hylde over computer.
 
Search
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu