Takt og tone - Bramming Billard Klub

Go to content

Main menu:

Klubben er en nøgleklub med stor frihed - og med stort ansvar.
I klubben er der ingen fast daglig leder, hvorfor bestyrelsen har fastsat nogle enkle regler om normer og etik i klubben. Det meste er egentlig bare sund fornuft - næsten som i eget hjem. Du har selv nøglen. Når du som sidste person, forlader klubben - så se lige efter, om dørene og vinduerne er lukket og alle scoretavler slukket. Inden du forlader kantinen, så se også lige efter, om kaffemaskinerne og elkedlen er slukket. Inden du går ind i klubben tjek så lige at alarmen ikke allerede er slået fra ( idet du ellers vil aktivere den ved at bruge nøglebrikken ).
Husk at aktivere alarmen når du som den sidste har forladt lokalet.

Modtagelse af nye medlemmer.
Nye medlemmer får en kort introduktion til klubben af een af klubtrænerne og/eller et af bestyrelsesmedlemmerne. Herefter er det "gamle medlemmer", der som "sidemandsoplæring" hjælper nye tilrette i vores fælles klub - på samme måde som når vi i eget hjem modtager en gæst. Endvidere er der i klubben forskelligt materiale til selvtræning.

Opslagstavlerne er ikke bare til pynt.
Vi opfordrer medlemmerne til at holde sig ajour med klubbens mange aktiviteter via opslagstavlerne.
Der er også dueslag, hvor du skal tjekke om der er post til dig.
Vi vil i fremtiden bruge nettet/hjemmesiden i videst muligt omfang til skriftlig kommunikation medlemmerne imellem.

Billardbordene
Billard er præcisionsspil, og bordene skal derfor holdes fri for snavs, støv, hår og kridt. Husk derfor altid at støvsuge bordene.
Når du kridter din kø så gør det IKKE ind over bordet. Klædet bør kun berøres med rene hænder.
Når baller anbringes på salvopletten SKAL ballen rulles på plads - ALDRIG - ALDRIG smækkes ned på pletten. Hvis du smækker ballen ned på pletten så vil trådene i klædet efterhånden briste, og der vil med tiden fremkomme et hul og så skal klædet skiftes. Hvis du alligevel anbringer ballen direkte på pletten og din samvittighed eller en medspiller påpeger denne fejl, så betal venligst til den dertil indrettede bødekasse. Efter brug skal bordene dækkes af klædet.
Hvis ballerne fremtræder "nussede" så giv dem en tur i polermaskinen.

Rengøring
I klubben vil vi gerne have det pænt og rent både inde og ude, men vi bruger ikke kontingentet til rengøringshjælp.
Der er aftale med eet af klubbens medlemmer vedr. lokalepleje, men vi skal i videst muligt omfang selv holde det rent og pænt.  Klubben har kaffemaskiner til fri afbenyttelse ( hvis du ellers har betalt kaffepenge ) og medlemmerne skal selv vaske op, når der er benyttet service. Man tørrer også kantinebordene og bordet med kaffemaskinerne af, inden man forlader lokalet.

Rygning

Folketinget har vedtaget at offentlige lokaler, herunder sportsklubber skal være røgfri. Du bedes derfor gå udenfor, hvis du har behov for at ryge.

Stilhed og ro i spillelokalet når der spilles turneringskampe.

Billard kræver bl.a. koncentration og rytme, hvorfor der skal være ro i spillelokalet under turneringskampe. Turneringskampe er når resultaterne skrives på spillelister - altså både interne og eksterne turneringer. Mobiltelefoners forskellige ringetoner påkalder sig altid mange undrende blikke, og det kan være fatalt hvis det sker i det øjeblik en spiller skal støde. Ved traditionel træning og hygge, hvor kun scoretavlerne bruges, er både høj latter, vittigheder og gode råd tilladt.Ved turneringskampe under DDBU er klubbens spilledragt, egne mørke benklæder samt blå skjorte med klubbens logo. Skjorten må også gerne være forsynet med sponsor logoer.

I spillet
Når/før en turneringskamp indledes er det kutyme at der gives hånd, og ønskes god kamp.
Under kampen er det dommeren der tildeler point. En kendelse afsagt af borddommeren kan søges verificeret hos liste/pointføreren eller medspilleren ved roligt at spørge om disse er enige i afgørelsen, men hvis dommeren fastholder dommen, må den uden videre tages til efterretning. Man kan så efter kampen fortælle dommeren at man ikke var enig i afgørelsen. Det er absolut forventet at hvis en spiller selv bliver opmærksom på at der er begået fejl, eksempelvis hvis man mærker at der er touche eller hvis dommeren fejlagtigt tildeler points der ikke er opnået, at man da selv gør opmærksom herpå. Det hedder med et udenlandsk ord - fairplay.
Efter kampens afslutning gives igen hånd og der hilses "tak for kampen".
 
Search
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu